מציאת עורך-דין לנהיגה במהירות מופרזת

מהירות מופרזת הינה מהירות אשר אסורה בחוק בזמן נהיגה. החוק מציין כי "לא ינהג אדם ברכב בדרך במהירות העולה על הקבוע בחוק" וכי כל מהירות מעל הקבוע בחוק נחשבת לנהיגה במהירות מופרזת. משטרת ישראל מבצעת אכיפה רחבה של עבירת המהירות המופרזת באמצעות מספר מכשירים נפוצים אשר מסייעים לתפוס בזמן אמת את הנהגים שביצעו את עבירת הנהיגה במהירות מופרזת. מכשירים אלה הינם ממל"ז (קרן לייזר) , מצלמת כביש ודבורה.

עונש לנהג בגין נהיגה במהירות מופרזת

נהיגה במהירות מופרזת עשויה לגרום למספר עונשים אותם הנהג אשר ביצע את עבירת הנהיגה במהירות מופרזת יכול לקבל. חריגה של עד 20 קמ"ש מהקמ"ש המותר באותה דרך עשויה לחייב את הנהג בנקודות לרישיון הנהיגה שלו ובקנס של 250 ש"ח. חריגה של בין 20-30 קמ"ש מהקמ"ש המותר בדרך בין-עירונית, תחייב את הנהג בקנס של 750 ש"ח. עבירת הנהיגה במהירות מופרזת עשויה לחייב את הנהג במספר של בין 8-10 נקודות לרישיון הנהיגה שלו ולעיתים אף פסילה אוטומטית של רישיון הנהיגה. חריגה גבוהה יותר תאלץ את הנהג אשר ביצע את עבירת הנהיגה במהירות מופרזת להישפט בבית משפט לענייני תעבורה, שם השופט יכול לפסול את רישיון הנהיגה של מבצע העבירה ל-30 יום באופן מנהלי. במידה והנהג נשפט, ייבדקו מסמכים נוספים שלו אשר קשורים לעברו התעבורתי שלו.

התייעצות עם עורך-דין לענייני תעבורה

תקנות התעבורה קובעות כי עונשים שונים יינתנו לנהגים בהתאם לחומרת העבירה, נסיבות שונות עשויות להקל ואף לשנות את העונש, זאת במידה והנהג מערער על הדו"ח אותו קיבל עקב עבירת הנהיגה במהירות מופרזת אותה ביצע, כאשר הנהג מחליט לערער, הוא מגיע לבית משפט לענייני תעבורה, שם השופט יכול להוסיף לו עונשים נוספים עקב עבירות תעבורה קודמות, זאת כאשר פרקליטות מדינת ישראל מגישה נהג הנהג כתב אישום בגין ביצוע עבירת תעבורה, כך הנהג עשוי להיות חשוף לסנקציות עונשיות על רישיון הנהיגה שלו ועל חירותו. לשם כך, מומלץ להתייעץ עם עורך-דין לענייני תעבורה אשר יכול לסייע בהקלת העונש ולחסוך למבצע העבירה בתשלום על מתן הקנס אותו קיבל עקב נהיגה במהירות מופרזת, עורך-דין מומחה לענייני תעבורה ייעץ כיצד מתאים לפעול בהתאם לעבירה אותה ביצע.