כל המידע על תפקידו של יועץ פיתוח נוף

המאמר באדיבות https://safety-sol.com

מרבית האנשים יעדיפו לגור בבית או בדירה עם נוף נאה שנשקף מהמרפסת או מהחלונות החוצה. אולם יועץ פיתוח נוף הינו גורם מקצועי הרלוונטי לא רק ביישובים כפריים או לבעלי בתים עם גינה. בהקמת מבנים רבים נדרשת מעורבותו של יועץ פיתוח נוף וכדי להבהיר במה הדברים אמורים, נסביר הכל על תפקידו וחשיבותו. 

היועץ להפקת תוכניות הפיתוח 

בהקמה של מבנה כזה או אחר או בפיתוח פרויקט גדול, עולה הצורך לתכנן פתרונות סביבתיים היקפיים. כך לדוגמא, יש להקים סביב שבילים ודרכי גישה, יש לדאוג לפתרונות של ניקוז מי גשמים, להעמיד גדרות וכיוצא בזה. תפקידו החשוב של יועץ פיתוח נוף כרוך בהכנת השרטוטים והתוכניות לפיתוח, על שלל האלמנטים הללו. כלומר, הוא זה שאחראי לתכנון תשתית גישה, מניעת הצפות בעתיד, הקמת גדרות ומערכת נוספות במקומות המתאימים והנכונים ביותר על פי תנאי סביבה ומגבלות ואילוצים מחייבים. 

עד כמה חשובה מקצועיותו של יועץ פיתוח נוף 

כמו בעלי תפקידים אחרים שעוסקים בתכנון או בייעוץ, גם יועץ פיתוח נוף לרוב נכנס לתמונה בשלבים ראשוניים של הפרויקט. המקצועיות של יועץ פיתוח נוף חשובה ביותר, שכן תקלות בפיתוח סביבתי או חריגה מהכללים עלולים לגרום בשלבים מאוחרי יותר לנזקים במבנה, לתקלות הנדסיות ואחרות. 

תפקיד היועץ להביא בחשבון צרכים שונים ומערכת נלוות, לרבות צרכי פיתוח מקומות חניה, אלמנטים של חשמל וביוב, אינסטלציה ועוד. התוכניות שבהן מעורב היועץ כוללות בנוסף תכנון שיפועים, עיצוב אלמנטים במרקם הנוף. הכל נעשה בהתאם לסוג המבנה, אופי המגרש, צורת הפיתוח מסביב ותוך עמידה בקריטריונים לשם קבלת האישורים כחוק. יובהר כי היועץ נדרש הן בפרויקטים לבניה למגורים והן בפרויקטים של פיתוח מסחרי ותעשיה.