איך נעשה רישום קבלנים?

קבלן יכול להיות רשום או בלתי רשום. רישום קבלנים הינו הוספת הקבלן לפנקס שמציין בתוכו את השמות והפרטים של כל הקבלנים הרשומים המורשים בארץ. הסיבה לכך שקבלנים רוצים להירשם או לעיתים להעלות את הסיווג הקיים והחלפתו בסיווג גבוה יותר כפולה. ראשית, הרישום מאפשר לקבלן לקבל על עצמו פרויקטים בהיקפים כספיים גבוהים ועם מורכבות גבוהה. בנוסף, הרישום מאפשר השתתפות במכרזים וכן נחשב סוג של חותמת איכות עבור לקוחות שזקוקים לשירותיו של קבלן איכותי. 

רישום ברשם הקבלנים 

על מנת לבצע רישום קבלנים יש צורך לפנות לגורם המטפל המוסמך לכך, הלא הוא רשם הקבלנים. רשם הקבלנים צריך לבדוק ולוודא את מידת ניסיונו של הקבלן, את יכולתו המקצועית, את כישוריו וכיוצא בזה. כלומר, על מנת לבצע את הרישום, הקבלן צריך:

  1. להיות בעל אישורים ותעודות המעידות על הכשרה מקצועית, לפי סוג הרישיון שהוא רוצה לקבל (סוג הרישום, לפי הענף והיקף הפרויקטים הצפוי). 
  2. להיות בעל ניסיון תעסוקתי מתאים, עם אישורים שבהם הוא מוכיח כי הועסק על ידי קבלנים מורשים, עבד תחת קבלנים וביצע את תפקידו בצורה ראויה. 
  3. יכולת כלכלית – בסוגי רישום מסוימים יבדקו את מצבו הפיננסי של הקבלן. כלומר נדרש להוכיח יכולת כלכלית לבצע פרויקטים בהיקפים מתאימים. 
  4. היעדר רישום פלילי ועבירות – לצורך הרישום צריך להוכיח לרשם כי הקבלן הינו נקי כפיים וישר, ללא רישום פלילי. כמו כן, הרישום ניתן למי שלא פשט רגל במהלך השנים האחרונות. תלונות משמעותיות של לקוחות קודמים עלולות להקשות את רישומו של הקבלן. 

ניתן להיעזר בגורם מקצועי – עורך דין לרישום קבלנים 

ניתן להיעזר בעורך דין הבקיא ברישומי קבלנים. עורך הדין מגיש את הבקשה עם כל המסמכים ומאפשר רישום קבלנים ללא בירוקרטיה עבור הקבלן.