באילו מצבים ניתן לקבל אשרות הומניטאריות ממשרד הפנים?

בקשת אשרה מטעמים הומניטריים היא בקשה פתוחה שלא מצומצמת להגדרות או לחוקים ספציפיים כאשר מדובר על בקשה הומניטרית לשר הפנים יהיה שיקול דעת רחב יותר לדון בכל מקרה לגופו של עניין. במקרים שבהם אזרח זר לא עומד באף אחד מהתנאים המנויים בנהלים של משרד הפנים לצורך קבלת מעמד בישראל ונסיבות חייו לא נכנסות לאחת ההגדרות של החוק, ניתן לאפשר לו להגיש בקשה מיוחדת וחריגה. הרשימה של המקרים שבהם ניתן להגיש בקשה לאשרה הומניטרית מהווה רשימה פתוחה וניתן לבחון כל מקרה לגופו. את הבקשות לאשרות הומניטאריות יש להגיש לוועדה הבין משרדית אשר מייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים אשר מתכנסת בכל חודש ודנה ב20 מקרים שהובאו לעיונה.

מצבים שבהם ניתן לקבל אשרה הומניטארית

ישנם מצבים שונים שבהם ניתן לקבל אשר הומניטארית:

  1. מקרה של איחוד משפחות שהוא בעצם מקרה שבו אזרחים ישראלים מעוניינים להתאחד בישראל עם בני המשפחות שלהם הזרים שגרים בחול ואינם זכאים לאזרחות ישראלית או עליה.
  2. חיילים ישראלים אשר משרתים בצבא וההורים שלהם הזרים מתגוררים בחול. מדינת ישראל מאפשרת נהלים אפשריים להבאת ההורים הזרים לישראל לחיות לצד ילדיהם.
  3. עובדים זרים כאשר רוצים להעסיק עובד זר או לבדוק אפשרות של הסדרת מעמד לבת זוג זרה .

כיצד אפשר לברר לגבי זכאות לאשרה הומניטארית?

בכדי להגיש בקשה לגבי זכאות לאשרה המונטארית וכן בכדי לברר אם מגיע לאדם כזה או אחר זכאות לאשרה, כדאי מאוד להתייעץ עם עורך דין אשר עוסק בתחום באופן מקצועי. עורך דין  מעין זה ידע כיצד להגיש את הבקשה על מנת שהאדם יקבל את האשרה הרלוונטית  וזאת במידה שהוא אכן מוגדר באחד מהמצבים שבגינם ניתן לקבל אשרה מעין זאת.