מהו מספר EIN?

מספר EIN הוא מספר זיהוי מעסיק שמגיע לידי שימוש בארצות הברית. למעשה ניתן להגדיר את המספר הזה כמספר ח.פ שמשמש גופים עסקיים. מספר זה מורכב מתשע ספרות ומשתמשים בו עבור אזרחים אמריקניים.

המספר, אזרחים אמריקאיים ואזרחים זרים

במידה ואזרח אמריקאי מעוניין לבצע פעילות עסקית אין צורך בהנפקת מספר, כי הוא יכול לפעול באמצעות מספר הזיהוי שלו בלבד. כמו כן באשר לאזרח זר שפועל כיחיד – משתמשים במספר זיהוי שנקרא ITIN ואין צורך במספר EIN. אך כאשר מדובר על פעילות של תאגיד אזי ייווצר צורך לבדוק את האפשרות של הנפקת מספר EIN בהתאם לצורך.

המספר הזה יהיה המספר שמייצג את המעסיק, אך בפועל אין מדובר דווקא על מעסיק מול עובדים, אלא על גורם שמבצע פעולות עסקיות עבור חברה.

כיצד מפיקים מספר כזה?

ההתנהלות בין מדינות שונה מהותית, הן מבחינת החוקה והן מבחינה טכנית. היות שכך קשה לאזרח ישראלי לבדוק בכוחות עצמו מהי החובה החוקית שלו ביחס לחוקים בארצות הברית ובהתייחס להשקעות או פעולות עסקיות שברצונו לבצע שם. היות שכך בכל מקרה בו חברה, תאגיד או אפילו אדם פרטי מעוניין לפעול בגבולות ארצות הברית, נכון יהיה ליצור קשר עם חברה שמספקת שירותים בענף זה.

חברה זו מכירה את הפרוצדורה האמריקנית באופן כללי, ואת הנהלים ביחס לחברות ותאגידים מחו"ל. באופן זה ניתן להבטיח כי הפעולות מתבצעות בהתאם לדרישות בארצות הברית, וכי לא עלולות להתגלות בעיות במהלך הפעילות. נציין כי מלבד לדרישות הסף של החוק, יש להתייחס גם לאפשרות של אזר ישראלי לפתוח חשבון בנק או לבצע פעולות פיננסיות אחרות בארצות הברית.

באמצעות גורם מייצג מקצועי בענף כמו הלישכה למנהל אמריקאי, ניתן לפתוח שערים ולסלול דרך לפעילות מיטבית בארצות הברית.