פנימיות וחיצוניות בחכמת הקבלה של בעל הסולם

ספריו של הרב יהודה לייב הלוי אשלג זכר צדיק וקדוש לברכה, מחולקים באופן כללי לשני חלקים משלימים:

החלק הראשון מכונה 'דרך עבודת ה' – בכתבים אלו מבאר הרב את דרכי הנהגת האדם בדורנו ('הדור האחרון' בלשונו), משמעות חיוו כאדם, יהודי וישראלי, מהות התורה והמצוות ובכלל התפיסה הרוחנית הנכונה כלפי הדת ואורחות חיי היהודי.

ספרים אלו מבוססים על כתבי גדולי החסידות הכל מהבעל שם טוב הקדוש, דרך בעל התניא ורבי נחמן מברסלב ועד אחרוני גדולי החסידות אשר לימודו אותו כרבי מפורוסוב והרבי מבעלז זצוק"ל.

החלק השני הוא בעצם לימוד חכמת הקבלה בשיטה מסודרת של ביאור כתבי הזוהר הקדוש על פי כתבי רבנו יצחק לוריא (האריז"ל). הלימוד מאופיין בשיטה יחודית וראשונה מסוגה בכל ההיסטוריה של היהדות, אותה פיתח הרב אשלג זצ"ל מתוך מסירות נפש בלתי נתפסת, קדושה וטהורה ורוח הקודש.

בכתבים אלו מבאר בעל הסולם את כתבי האר"י וביאר אותם בצורה מסודרת בדרך "קודם ונמשך" ותרגם את המושגים הרוחניים לערכים של 'רצונות' היינו 'רצון לקבל' ו'רצון להשפיע' ובכך פותח צוהר אל קודש הקודשים לכל הדורש בחכמה.

פנימיות וחיצוניות בכתבי 'בעל הסולם':

בכל אשר נפנה במרחבי חכמת הקבלה בכתבי הרב אשלג, נוכל לשים לב כי הוא חוזר ושונה שוב ושוב את עניין החיצוניות ופנימיות בדרכי העבודה הרוחנית.

באופן כללי מסביר הרב כי בכל דבר שנבחן נוכל לראות את חיצוניות הדבר ואת פנימיותו, לדוגמא ב'הקדמה לספר הזוהר' באות סו הוא טוען כי ניתן לחלק את כל הפרטים שבעולמנו לפי חלוקה זו.

בדרך זו נחשיב את כלל האנושות לחיצוניות ואילו את עם ישראל לפנימיות, וכאשר נכנס ברזולוציה עמוקה יותר נראה כי גם בעם ישראל יש פנימיות וחיצונית: עובדי ה' כמובן יחשבו כפנימיות ואילו אלו אשר פורקים עול מצוות יחשבו כחיצוניות.

וכן באומות העולם יש פנימיות, שהם חסידי אומות העולם, ויש חיצוניות שהם הגסים והמזיקים שבהם וכדומה. ואף בעובדי השם שבבני ישראל, יש פנימיות, שהם הזוכים להבין נשמת פנימיות התורה וסודותיה, וחיצוניות, שהם אותם שאין עוסקים אלא בחלק המעשי של התורה.

וממשיך לשטוח בפנינו כי אף בכל אדם מישראל ישנה את החלוקה הנ"ל, כי סוד הנקודה שבלב היא בחינת הישראל שבו, והחיצוניות היא כל הישר הרע והתאוות שבאדם שהוא הגוף עצמו.

אלא אפילו שבחינת אומות העולם שבו הם כמו גרים, כי סוף סוף הם דבוקים על הפנימיות ודומים לגרי צדק מאומות העולם, שבאו והתדבקו בכלל ישראל.

כל המעונינים ללמוד שיעורי קבלה בדרך בעל הסולם על דרך פנימיות התורה והזוהר הקדוש מחוייבים לסגל לעצם את שפת המקובלים המכונה 'שפת ענף ושורש' אשר מבארת את כל המושגים הרוחניים בערכים של רצונות, כפי שהיטיב לבאר הרב יהודה לייב הלוי אשלג מחבר פירוש הסולם על הזוהר הקדוש בכתביו הרבים.

סיכום הגדרת חכמת הקבלה

מאחר שסיבת בריאת העולמות הייתה 'להיטיב לנבראיו' משום שמדרך הטוב להיטיב ואין לך טוב מהקדוש ברוך הוא, יצר הבורא מערכת רוחנית המתפתחת בסדר הדרגתי לעולם הגשמי אותו אנו מכירים.

וכאשר אנו משתמשים בו נכון נוכל להשיג את האושר והעונג הנרצה על ידי חיבור וקשר עם אבינו שבשמיים.

המערכת הזו מתוארת בצורה מפורטת ומסודרת בתורת הקבלה ומסייעת לאדם לממש את יעודו בדרך התורה והמצוות למימושו העצמי בחייו. להרחבת הלימוד בעניין מושגים בחכמת הקבלה ניתן ללחוץ כאן!

 

כתיבה ועריכה לשונית: הרב שקד אליהו פנחס  | מרצה לקבלה וחסידות | מייסד מרכז סולם יהודה