סוללות לשתלי שמיעה – איך תתאימו?

בטרם שנדון הודות סוללות לשתלי שמיעה, רק נבהיר לכם בתמציתיות מה הינו הנתיב אשר ניצב אל מולכם, בעת שהנכם מעוניינים לבצע בחירה של זוג מכשירי שמיעה. כאשר הנכם מגיעים לבדיקה של שמיעה ולרוע המזל, על פניו נראה כי התרחשה ירידה ביכולת השמיעה שלכם, קלינאי תקשורת שעורך את הבדיקה, הולם עבורכם מכשיר שמיעה בהתאם לגיל שלכם ואף בהתאם לדרישות שלכם. הנכם כעת נוטלים מן קלינאי התקשורת את המסמך והן צועדים לקראת מכון שמיעה, אשר בו מציגים לפניכם את המנעד הרב של מכשירי שמיעה שקיימים וכן מתאימים בשבילכם מכשיר שמיעה לאוזניים שלכם. כל מכשיר שמיעה כרוך במחיר של אלפי ₪, אבל קופת חולים מסייעת לכם בתשלום בצורה חלקית.

סוללות לשתלי שמיעה – מה חשוב לדעת ?

  • יש לבחור סוללות שמספקות עד שישים שעות חיי סוללה, בלי ירידה בביצועים. 
  • פשוט, עם משקל של מעט מן- אחד עשר גרם, עשיית שימוש בשתי סוללות אבץ אוויר חד פעמיות. 
  • עליכם לבדוק, כי תיבת הסוללות האפשרית לנעילה, היא מוגנת משינויים ובאופן הזה מהווה את הבחירה האולטימטיבית בשביל ילדים.
  • עליכם לבחור בסוללה שתישאר טעונה עד שישים שעות. מארז של סוללות הסטנדרטי שמעניק בשבילכם עד חמישה ימים של שמיעה על ידי שתי סוללות. מכסי מארז הסוללות שניתנים להחלפה זמינים ב- חמישה עשר גוונים נבדלים האחד מהשני.
  • עליכם לבחור בסוללות של עד שמונה שעות של שמיעה, חסינות בפני מים וסוללות תחמוצת כסף.
  • עליכם לבחור בסוללות עם כניסת שמע ישירה וחיבור אף אם, שלושה פינים עם מכסה.

> קראו בהרחבה עוד מידע על עזרי שמע!