על הקשיים של הקבלן לקבלת טופס 4

גם לאחר שקבלן מסיים לבנות בית או מבנה אחר, זה לא אומר שניתן למסור את המפתח ולאכלס את המקום. נדרש תהליך בירוקרטי ונדרש ביצוע בדיקות שונות, לפני קבלת טופס 4 (שמשמעותו טופס אכלוס). זו עובדה כי קבלנים רבים מספרים על עיכובים של שבועות ארוכים ואפילו חודשים, לפני קבלת טופס 4. נסביר על הקשיים ולמה זה קורה. 

שינוי בנהלים ללא עדכון הקבלן 

לכאורה, צריכים להיות נהלים אחידים וברורים לצורך קבלת טופס 4. לכאורה, קבלן אמור לדעת היטב אילו טפסים הוא צריך להגיש ואילו מומחים צריכים לחתום על מסמכים לקראת טופס 4. לדוגמא, בין היתר צריך להביא אישורי כבאות, חתימות של מומחי אקוסטיקה, חתימה לגבי הקמת תשתיות שונות, חתימת מפקח בניה על מסמך מפורט ועוד. אולם קורה לא פעם ולא פעמיים שמתבצעים שינויים בנהלים, ללא עדכון של הקבלן. כך, פתאום צץ עוד טופס מקדים שצריך למלא ועוד פעולה שצריך לבצע מול מכון התקנים או מול גורם אחר. 

עיכוב אכלוס בשל היבטים שוליים 

טופס 4 אכן נועד להבטיח כי יאוכלס אך ורק בית או מבנה שנבנה כחוק, באופן בטיחותי וכראוי. בדיקת רשויות הכיבוי והצהרות של מפקחי בניה וגורמים אחרים אכן נועדו לשמור על בטיחות הדיירים. יחד עם זאת, לעיתים חל עיכוב אכלוס בשל היבטים שוליים ואפילו בשל סכסוך בין קבלן לרשות מקומית. 

עמוס בירוקרטי על הפקידים 

בישראל, כמו בישראל, הבירוקרטיה אף פעם לא הולכת לישון. קושי משמעותי של קבלנים בהוצאת טופס 4 נובע מטעמים על עומס בירוקרטי. כך, כפי שמעכבים היתרי בניה במשך חודשים, גם היתר אכלוס לפעמים מתעכב, לא בגלל שצריך לתקן דבר כזה או אחר אלא בשל עומס ומצוקת כוח אדם. 

אולי יעניין אותך גם תכנית שינויים לתוספות בנייה