מהו היטל השבחה

היטל השבחה זהו מס מיוחד אשר אותו יש לשלם עבור השבחה של נכס. ההחלטה בדבר ההשבחה של הנכס מתקבלת לאור החלטות של וועדות הבנייה השונות והן אלו אשר למעשה קובעות את הערך של הנכס ואת ההשבחה שלו מאז הוא נקנה ועד היום כאשר הערך שלו עלה.

> קראו בהרחבה מה זה היטל ההשבחה

על מי מוטל היטל ההשבחה?

לעשה מוטל היטל ההשבחה על האדם אשר השביח את הנכס. ברוב רובם של המקרים אנחנו נתקלים במושג הזה בזמן בו באים למכור את הנכס. מוכר הדירה אשר מוכר את הנכס, מוכר גם יחד עם זה את יכולת ההשבחה. על כן דורשות רשויות המס לקבל את החלק אשר מגיע להם. החלק הזה זהו היטל ההשבחה.

ממה נובע היטל ההשבחה?

היטל ההשבחה נובע מהעובדה כי בעת אשר מוכר הדירה היה בעל הנכס באותו זמן הוא קיבל את כל זכויות ההשבחה ועל כן נקבע כי כאשר הוא יממש את אותן הזכויות, או כאשר הוא יבוא למכור את הנכס, (שזה למעשה נחשב גם כן לסוג של מימוש הזכויות הללו) הרי שאז יהיה עליו לשלם את היטל ההשבחה בפועל.

כמה הוא שיעור ההיטל?

למעשה היטל השבחה עומד על חמישים אחוזים מערך העלייה של הנכס. על פי נוסח החוק (קראו מידע נוסף חשוב באתר של יצחק גולדשטיין) –

"היטל השבחה הוא תשלום חובה בעקבות אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג המעלים את שווי המקרקעין. את היטל ההשבחה מטילה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה על הבעלים או על החוכר של המקרקעין. שיעור ההיטל הוא מחצית ההשבחה".

עורכים את החישוב

למעשה על פי חוק, לאחר שתוכנית ההשבחה מאושרת על פי חוק, עורכת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה את לוח השומה אשר כולל את כל הפרטים של הנכס אשר הושבחו בגלל התוכנית ולאחר אישורה. הוועדה מעדכנת בהתאם ללוח השומה את בעלי הנכס של אותו נכס שהושבח בשיעור ההשבחה אשר בגינו הם יהיו חייבים בהיטל. מלבד זאת מעדכנת הוועדה את כל הנוגעם בדבר, על הזכות יש להם לערער על ההחלטה ועל החיוב כאשר ישנם מקרים אשר בהם המערער יוכל ליהנות משומה נמוכה יותר.

קראו גם : מה הוא הריהוט הנכון ללובי הבניין שלכם